• Aydın Otogar’ı da İMAR A.Ş.’ye devredilmiş…

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın-Muğla Karayolu üzerinde yaptırdığı ve açılışını Volkan Konak konseri ile yaptırdığı Otogar’ı “FETÖ’nün Yerel Yönetimler İmamı” olmaktan tutuklu Erkan Karaaslan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İMAR A.Ş’ye devrettiği ortaya çıktı.

  14:12:02 | 2016-09-19

  Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2015 yılı Haziran ayı toplantısında meclis üyelerinin oy birliği ile ihalesiz olarak 10 yıl süre ile İMAR A.Ş.’ye devri gerçekleştirilen Aydın Şehirler Arası Otogar’ının 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren tüm faaliyetleri İMAR A.Ş.’ye aktarıldı.

  Yasaya ve hukuka aykırı olduğu iddia edilen bu uygulama Meclis tutanaklarına 234 sayılı karar ile şöyle yansıdı:

  “Karar:

  Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan ve işletmesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Otogarların’ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/j ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddeleri uyarınca 01/09/2015 tarihinden geçerli olmak üzere devredilen yer ve faaliyetlerden elde edilecek vergi sonrası net kârın % 50’si bedelle ve bu bedelin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne geçici vergi dönemlerinde ödenmesi kaydıyla sermayesinin tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne 10 yıl süreyle İmtiyaz devri ile devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.”

  “YASAYA AYKIRI..”

  Bu konuda görüşlerini aldığımız hukukçular, yasanın 26. maddesi gerekçe gösterilerek Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy birliği ile almış olduğu bu kararın hem yasaya hem de hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirdiler. 5216 Sayılı Yasa hükmünde belediye meclislerinin böyle bir karar alamayacağına vurgu yapan hukukçular, “5216 Sayılı Yasa’da belediye meclisi sadece otoparklar için bu uygulamayı yapabilir. Otogarlar buna dahil değildir” şeklinde açıklama yaptılar.

  5216 SAYILI YASANIN 26. MADDESİ NE DİYOR?

  Madde 26- (Değişik: 29/3/2011-6215/21 md.) (1)

  “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”

  OTOGAR’DA NELER VAR?

  28 bin metrekarelik alan içindeki kurulu otogar kompleksinin içerisinde, Şehirlerarası Otobüs Terminali, ilçeler arası Minibüs Terminali, alışveriş merkezi, düğün ve toplantı salonu ile çok amaçlı sinema, tiyatro salonu bulunuyor.

  Binanın bodrum katında 154 araçlık minibüs garajı, 22 hareket peronu ve 47 araçlık personel otoparkı yer alıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali ve alışveriş merkezi olarak kullanılacak olan zemin kat, yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alandan oluşuyor. Betonarme ve çelik yapım tekniği birlikte kullanılarak inşa edilen bu kapalı alanda, 22 peron bankosu, 17 büfe, danışma bankoları, çocuk bakım odası, zabıta ve polis bürosu, mescit, berber ve bekleme alanlarıyla birlikte 44 dükkanlı AVM, 180 metrekare market ve personel kullanım alanları bulunuyor.

  Zemin kat açık alanında 36 peron, 6 transit geçiş peronu, taksi ve otobüs durakları ile 66 araçlık açık otopark yer alırken, 1. katta peron ve idari ofisler ile birlikte 800 metrekare genişliğinde bin kişilik düğün salonu ve 335 metrekare büyüklüğünde 400 kişilik çok amaçlı sinema-tiyatro salonu bulunuyor.?

  Bilindiği gibi, İMAR A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünü Erkan Karaaslan’ın bacanağı Muharrem Şanlı yapıyordu. Şanlı, otopark yolsuzluğunun ardından geçtiğimiz haftalarda bu görevinden ayrılmıştı.

  ÇÖZÜM ORTAĞI YEKÜD…

  Öte yandan, “FETÖ’nün Yerel Yönetimler İmamı” suçlamasıyla Mersin Cezaevinde tutuklu bulunan Erkan Karaaslan’ın “Danışmanlık” adı altında belediyeleri hortumladığı bu işi de “Danışmanlık” hizmetini vermeye ehliyeti bulunmayan YEKÜD’ü çözüm ortağı yaparak gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

  Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı “Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği – İktisadi İşletmesi” YEKÜD ticari faaliyet konusu “Kongre, konferans, ticari fuar” gibi etkinlikler düzenlemek olmasına rağmen Aydın BŞB, ASKİ, Didim Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık veterinerlik hizmeti de vermiş.

  YEKÜD’ÜN AYDIN VE MERSİN’DE ALDIĞI BAZI İŞLER ŞÖYLE:

  Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi - İhale Yönetim Danışmanlığı

  Aydın Büyükşehir Belediyesi - Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması

  Aydın Büyükşehir Belediyesi - Mali Yönetim Danışmanlığı

  Aydın BŞB Şirketi AYBEL A.Ş. - İhale Yönetim Danışmanlığı

  Didim Belediyesi - Mali Yönetim Danışmanlığı

  Didim Belediyesi - Stratejik Yönetim Sistemi Kurulması

  Mersin Büyükşehir Belediyesi - Veterinerlik Hizmetleri

  Mersin Büyükşehir Belediyesi - Mali Yönetim Danışmanlığı

  Mersin Büyükşehir Belediyesi - Risk Esaslı Ön Mali Kontrol Sistemi