• ‘Valilik Kararı’ mahkemeye taşındı..

  Aydın Barosu, Aydın Valiliği’nin 9 Mart 2018 tarhinde aldığı “30 gün süre ile basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu etkinliklerini yasaklayan” kararının yasa ve hukuka aykırı olduğunu savunarak mahkemeye taşıyor.

  23:11:56 | 2018-03-22

  Aydın Barosu almış olduğu kararı yazılı basın açıklaması ile duyurdu.

  Baro Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

  “Bilindiği üzere;         

  Aydın Valiliği, 09.03.2018 tarih ve 76886379-640-E.6021 sayılı kararıyla,  Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stand açma, uğurlama gibi etkinlikler ile nişan, düğün ve cenaze törenleri, asker uğurlama vb. etkinlikler hariç olmak üzere; Aydın İl genelinde park, bahçe, cadde ve umuma açık alanlarda, 10 Mart 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu etkinlikleri yasaklamış ve ilan etmiştir.

  Aydın Barosu olarak, söz konusu yasaklama kararının yasaya ve hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle, Aydın İdare Mahkemesi'nde işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali istemiyle dava açmış bulunmaktayız.

  Dava dilekçemizde vurgulamış olduğumuz üzere, söz konusu yasaklama kararının yasal dayanağı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın 17. maddesindeki, "Bölge Valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir" şeklindeki hükümdür. Aydın Valiliğinin, 1 ay süresince belirli bir toplantıyı değil de, tüm toplantıları yasaklama kararı aldığı dikkate alındığında, bu idari işlemin 2911 sayılı yasanın 17. maddesinin açık hükmüne aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu davayı açmış bulunuyoruz.

  Öte yandan, Aydın ilimizde huzur ve güvenliğin hakim olduğu, şiddet içeren, kamu düzenini bozucu nitelikte eylemlerin görülmediği de dikkate alındığında, söz konusu yasaklama kararının demokratik hakların kullanılmasının yasaklanmasının yanısıra, aynı zamanda Aydın halkını rencide etmesi nedeniyle de isabetli olmadığını ifade ederek kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”