• Soran yok, sorgulayan yok, dinleyen çok…

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl boyunca hayali bütçe yaptığı ve bu hayali bütçelerin de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildiği anlaşılmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporları’nda Bütçe Ödenekleri’nin dağılımına ve faaliyet sonuçlarına bakıldığında 5 yılın sonunda Özlem ÇERCİOĞLU için karne notunun orta bile olmadığı bir sonuçla karşı karşıyayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz gelirlerini arttırmadan bunun yanında yeni gelir kaynakları oluşturmadan ayrıca makro yatırımlar için uzun vadeli borçlanma ile kaynak yaratmadan gerek vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini karşılamak gerekse sürdürülebilir bir Aydın inşa etmek asla mümkün değildir.

  18:17:43 | 2019-03-05

  Ülkemizde yeni bir seçim süreci daha yaşanıyor…

  Aydın ilimiz, Büyükşehir statüsüne dönüşünce Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında neyin ne olduğunu seçmen hatta siyasi aktörler tarafından henüz tam anlaşılmadan 17/25 Aralık gölgesinde 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde CHP Adayı Özlem ÇERÇİOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

  Aslına bakarsanız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem ÇERÇİOĞLU da bu duruma hazırlıklı olmadığından CHP Genel Merkezi’nin tavsiyesine uyarak Erkan KARAARSLAN isimli bir Danışman ve onun bulup getirdiği bürokratlarla beraber belirledikleri bir yol haritası ile geçen 5 yılda faaliyet sürdürmeye çalıştılar.

  Bu süreçte, Büyükşehir Belediye Meclisi denetim işlevini yerine getirmemesi ve siyasal partilerin de suskun kalması karşısında kamu kaynaklarının heba olmasını içimize sindiremeyince kamu yararını düşünerek yanlış gördüğümüz icraatları eleştirmek ve bu durumdan kamuoyunu haberdar etmekte bizim görevimiz oldu.

  İstedik ki;

   Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları eleştirilerimizi dikkate alarak hukuka uygun hareket etsin ve kamu kaynakları yerinde ve verimli kullanılsın.

  Ama ne mümkün.

  Hatada inat, yanlışta ısrar etmekten vazgeçmediler.

  Katılımcı demokrasilerde olağan bir işlev olan yaptığımız işlerden duyulan rahatsızlıkla bu ulvi görevimizi ucuz politikalarına kurban etmek için faaliyetimizi bir siyasi husumet ve mevki makam beklentisi olarak kamuoyuna servis ederek bizleri itibarsızlaştırmak suretiyle hesap vermekten kaçmaya çalıştılar.

  Aleyhimize yürütülen bu kampanyalardan her ne kadar üzülsek de bizler ne yaptığını bilen insanlar olarak direncimiz kırılmadı aksine mücadele azmimizi kamçıladı.

  Çünkü haklıydık.

  Geçen 5 yıllık süreçte ağır aksak da işlese idare ve yargı kurumu üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışarak açılan onlarca soruşturmalara bağlı olarak hazırlanan iddianameler ile başta Özlem ÇERCİOĞLU ve Erkan KARAARSLAN olmak üzere onlarca bürokrat hakkında yargılamalar başladı.

  Bu duruma ne benim ne de benim gibilerin sevindiğini düşünmek ise tamamen gaflettir.

  Bizim, kamu menfaatini her şeyin üstünde gören bir siyasi anlayışa sahip olmamızdan kaynaklanan çabamız ileride daha iyi anlaşılacağından hiç şüphem bulunmamaktadır. 

  Gelelim Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin icraatlarına..

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin adı büyük, kendi öz gelirleri küçük olduğu bütçe gelirleri içinde diğer gelirler olarak açıklanan ve Devlet Bütçe Gelirleri’nden gönderilen paylardan anlaşılmaktadır.

  Bu tablolardan ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl boyunca hayali bütçe yaptığı ve bu hayali bütçelerin de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde her nasılsa oy birliği ile kabul edildiği anlaşılmaktadır.

  Yıllık Faaliyet Raporları’nda Bütçe Ödenekleri’nin dağılımına ve faaliyet sonuçlarına bakıldığında 5 yılın sonunda Özlem ÇERCİOĞLU için karne notunun orta bile olmadığı bir sonuçla karşı karşıyayız.

  Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bırakın çalışanların ücretlerini sadece SGK giderlerini karşılayabilen  kendi öz gelirlerini arttırmadan bunun yanında  yeni gelir kaynakları oluşturmadan ayrıca makro yatırımlar için uzun vadeli borçlanma ile kaynak yaratmadan gerek vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini karşılamak gerekse sürdürülebilir bir Aydın inşa etmek asla mümkün değildir.

  Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014  yılı Bütçesi, Gelirleri ve Harcaması  

  2014 YILI BÜTÇESİ : 354.242.865,00 TL

  DİĞER GELİRLER : 187.461.639,37 TL (Devlet Bütçe Gelirlerinden gelen pay)

  TOPLAM GELİR : 231.628.379,35 TL

  TOPLAM HARCAMA : 132.562.861,45 TL

  Aydın Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Bütçesi, Gelirleri ve Harcaması  

  2015 YILI BÜTÇESİ : 743.066.960,35 TL

  DİĞER GELİRLER : 303.497.116.76 TL  (Devlet Bütçe Gelirlerinden gelen pay )

  TOPLAM GELİR : 336.961.005.62 TL

  TOPLAM HARCAMA : 294.652.144,06 TL

  Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Bütçesi, Gelirleri ve Harcaması

  2016 YILI BÜTÇESİ : 760.000.000.00 TL

  DİĞER GELİRLER : 344.852.543.69 TL  (Devlet Bütçe Gelirlerinden gelen pay )

  TOPLAM GELİR : 393.599.648.84 TL

  TOPLAM HARCAMA : 533.390.511.20 TL

  Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Bütçesi, Gelirleri ve Harcaması

  2017 YILI BÜTÇESİ : 920.000.000,00 TL

  DİĞER GELİRLER : 417.504.245.91 TL (Devlet Bütçe Gelirlerinden gelen pay )

  TOPLAM GELİR : 468.627.321.53 TL

  TOPLAM HARCAMA : 442.111.887,61 TL

  Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018  yılı Bütçesi, Muhtemel  Gelirleri ve Harcaması  

  2018 YILI BÜTÇESİ : 935.000.000,00 TL

  DİĞER GELİRLER : 487.000.000.00 TL  (Devlet Bütçe Gelirlerinden gelen  pay )

  TOPLAM GELİR : 530.000.000.00 TL,

  TOPLAM HARCAMA : 500.000.000,00 TL