• Sen neymişsin be Osman…

  CHP’Lİ SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA, BELEDİYESİNE AİT ATÇA AKARYAKIT TESİSLERİNİ, BU TESİSTE İŞGALCİ DURUMDA OLAN JANPA AKARYAKIT LTD. ŞİRKETİ SAHİPLERİNE TEKRAR KİRAYA VEREBİLMEK İÇİN “İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMAK” SURETİYLE BU ŞİRKETE 665 BİN 750 TL KIYAK GEÇİLMİŞ… İŞGALCİ OLAN JANPA ŞİRKETİNDEN GERİYE DÖNÜK 415 BİN TL ECRİMİSİL ALACAĞI YERİNE SADECE 105 BİN 625 TL TAHSİLAT YAPILARAK 309 BİN 375 TL KİRA BEDELİ DE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ…

  14:43:28 | 2018-10-28

  http://yavuzlarmylife.com

   

  http://www.kardelenpersonelkiyafeti.com 

  Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, önceki başkan Ertegün Ünal’ın şikâyet üzerine Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 6 belediye meclis üyesi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma iddianameye dönüştü.

  HALDUN HAŞMET AYSAN YAZDI..

  İçinde neler yok ki..

  Kanun ve mevzuata aykırı işlemler,

  Belediye Meclisi kararına aykırı ihaleye çıkmalar,

  İhale Yaklaşık bedellerini gerçeğe aykırı şekilde belirleme,

  Yandaş firmaları korumak adına İhale iptalleri,

  Konuyu soruşturmak için görevlendirilen ancak örtbas eden İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin hain FETO üyesi olmaları hesabıyla KHK ile Meslekten  ihraç edilmeleri..

  İhale de katılımı engelleyerek rekabet koşulları oluşturmadan ihale sonuçlandırmalar..

  Yasalara aykırı olarak kiralananın alt yüklenicilere devir işlemleri,

  Kira alacaklarının eksik olarak tahsil edilmesi.. vb gibi yasalarda suç olarak tanımlanan işlemlerle belediyenin aleyhine bir şirket lehine işlem ve eylemler dizisi..

  Sultanhisar Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA’nın bütün bu işlem ve eylemlerin tek başına yapması hayatın olağan akışına aykırı olduğundan bu işlerin çıkar amaçlı organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinde şüpheye mahal bulunmamaktadır.

  Sultanhisar Belediyesinin taşınmazında işgalci konumda bulunan firma tahliye edilmeden bu firma sahiplerinin diğer firmasına aynı yeri pazarlamaktan tutun da, aylık 10 bin 200 TL bedelle kiraya verilen tesislerin sadece Akaryakıt tesislerinin 5 yıl süreliğine 475 bin ABD dolarına devrine muvafakat etmeye kadar adeta MATRUŞKA gibi açtıkta ve deştikçe içinden başka bir olayın çıktığı bir dizi YOLSUZLUK eylemlerini içeren çok yönlü ve boyutlu planlı organize bir olayla karşı karşıyayız.

  OLAYLARI EN  BAŞINDAN İTİBAREN BİR KRONOLOJİK SIRA İLE AÇIKLAMAYA ÇALIŞACAĞIM..

  Aydın ili, Sultanhisar İlçesine bağlı Atça Belediyesi’nin mülkiyetinde ve Aydın-Nazilli Devlet Karayolu üzerinde bulunan 13 bin m2 alanlı taşınmaz üzerinde YİD modeli ile Akaryakıt istasyonu, işyerleri ve dinlenme tesisleri yapılmak ve bu tesisleri 18 yıl süreli işletme hakkı (31. 12. 1994 - 31. 12. 2012) karşılığında Atça Belediye Başkanlığı ile KATIRCIOĞLU Turizm Yatırım Pazarlama LTD ŞTİ arasında sözleşme imzalanmıştır.

  KATIRCIOĞLU Turizm Yatırım Pazarlama LTD ŞTİ ortakları hisselerini Atça Petrol Turizm Teks. Nak. San ve Tic. LTD. ŞTİ’ne devretme talepleri dönemin Atça Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA’nın Başkanlığındaki Atça Belediye Encümeninin 06. 02. 2003 tarih ve 13 sayılı kararı ile onay verilmek suretiyle söz konusu tesislerin işletme hakkı Nazilli Ticaret Odasında Sultanhisar- 463 Sicil numarası ile kayıtlı Atça Petrol Turizm Teks. Nak. San ve Tic. LTD. ŞTİ’nin kullanımına geçirilmiştir.

  Osman YILDIRIMKAYA 30. 03. 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde tekrar Atça Belediye Başkan seçilince; ATÇA PETROL Turizm Teks. Nak. San ve Tic. ltd. Şti hissedarları hisselerinin tamamını Şefik Çerçioğlu ve Ercan Çerçioğlu tarafından 1998 yılında kurulan “JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Gıd. Tur. Nak. Otomativ. Paz. Dağ. San ve Tic. Ltd. Şti”ne devretme talepleri Atça Belediye Encümeninin 28. 10. 2004 tarih 110 sayılı kararı ile onay verilmek suretiyle tesislerin işletme hakkı Nazilli Ticaret Odasına Kayıtlı JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Gıd. Tur. Nak. Otomativ. Paz. Dağ. San ve Tic. Ltd. Şti’ne geçmiştir.

  30. 03. 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Osman YILDIRIMKAYA Atça Belediye Başkanlığını kaybetmiş yerine Mustafa Çınar seçilmiştir. JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd. Şti yetkilileri Atça Belediye Başkanı Mustafa ÇINAR’dan 31. 12. 2012 tarihinde bitecek sözleşme süresinin uzatılması konusunda söz alamayınca, JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd. şirketinde sahip oldukları HİSSELERİNİN (%100) tamamını 08. 12. 2009 tarihinde Ahmet Cengiz ve Nurettin Dağdelen isimli şahıslara devir ederek JANPA şirketinin bu tesisleri kullanım hakkı kesintiye uğramadan devam ettirilmiştir.

  1994 yılında yapılan sözleşme gereği 18 yıllık işletme hakkı süresi 31. 12. 2012 tarihinde dolan tesisler JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd Şti. tarafından boşaltılmayarak işgalci durumuna düşünce dönemin Atça Belediye Başkanı Mustafa ÇINAR tarafından tahliye ve ecrimisil uygulanması için hukuki girişimler başlatılmıştır.

  Atça Belediyesi 24. 12. 2012 tarihinde JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd. şirketine ihtar gönderdiği halde boşaltılmadığı gibi müstecir şirket tarafından idari işlem aleyhinde Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2013/124 E. Sayılı dava açılmış ancak söz konusu şirket işgalci duruma düştüğünden Belediye Encümeni tarafından 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 dönemi için aylık 20 bin TL olarak belirlenen ecrimisil bedelinin ödenmemesi üzerine anılan şirketin doğrudan iflasının ihdasına karar verilmesi talebi ile Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2014/115.Esas sayılı dava açılmıştır.

  Hukuki süreç devam ederken diğer yandan 6360 sayılı yasa gereği Atça Belediyesi’nin tüzel kişiliği 30. 03. 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri ile sonlanmış ve JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd. Şti. işlettiği akaryakıt İstasyonu dahil Atça Belediyesi’nin mal varlıkları, hak ve alacakları ile beraber Sultanhisar Belediyesi’ne devredilmiş ve 2009-2014 yılları arasında eski çalıştığı JANTSA AŞ’de görev alan Osman YILDIRIMKAYA 30. 03. 2014 tarihinde yapılan yerel  seçimlerde CHP’den  Sultanhisar Belediye Başkanı seçilmiştir.

  Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 2014/115.Esas sayılı davanın 2. celsesinde davanın devamı açısından 15 bin TL mahkeme harcının yatırılması gerektiğine ilişkin ara karar davacı Sultanhisar Belediye Başkanlığı’na tebliğ edilmiş ancak Sultanhisar Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA JANPA Şirketinin lehine hareket ederek Sultanhisar Belediye Meclisi’nin 08. 07. 2014 tarih ve 100 sayılı “mahkeme harcının yatırılmaması” kararı aldırması üzerine açılmış olan dava düşürülmüştür. Osman Yıldırımkaya ve Belediye Meclis üyeleri TCK 257. Md kapsamında Görevlerini Kötüye Kullanma Suçu işlemişlerdir.

  Sultanhisar Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA, davayı düşürdükten kısa bir süre sonra söz konusu tesislerin 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesi önerisini görüşen Sultanhisar Belediye Meclisi 02. 12. 2014 tarih ve 152 sayılı kararıyla; 2886 Sayılı Kanun gereği tesislerde işgalci durumunda bulunan JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd. Şti. “Belediyemiz arasındaki davaların sonuçlanması ve alacakların tahsilinden sonra 5 yıl süreli olarak ihale ile kiraya verilmek” koşul ve şartı ile ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki vermiştir. 

  Belediye Encümeni, işgal durumda bulunan tesisler için aylık ecrimisil kira bedelini 20 bin TL belirlediği halde her nasılsa 03. 12. 2014 tarih ve 177 saylı yeni bir kararla aylık ecrimisil kira bedelini 12 bin 500 TL’ye düşürmek suretiyle lehine hareket edilen JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’den geriye dönük alacakların tahsil edilmesi kararını almıştır.

  Sultanhisar Belediye Encümeni, 15. 12. 2014 tarih ve 182 sayılı kararıyla Akaryakıt İstasyonu, İdari Bina, Alışveriş Merkezi, Yüzme Havuzu ve eklentilerinin 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesi için ihaleye çıkılması kararı almış ancak tesisler için belirlenen gerek 2013 yılı için belirlenen aylık  20 bin TL  ecrimisil kira bedeli gerekse 2014 yılı için belirlenen aylık 12 bin 500 TL ecrimisil kira bedelleri dikkate alınmayarak Belediye Encümeni aylık 8 bin 300 TL kira bedeli üzerinden belirlediği ihale muhammen bedelle 2886 Sayılı DİK kapsamında ihaleye çıkmıştır.

  JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd Şti.’ni tesislerden tahliye etmeden ve bu şirketten geriye dönük alacakları da tahsil etmeden aylık 8 bin 300 TL kira bedeli üzerinden oluşturulan ihale muhammen bedeliyle 30. 12. 2014 tarihinde yapılan ihaleye istekli olarak Ankara’da aynı adreste faaliyet gösteren 2 firmanın katılması üzerine ihaleyi almalarının mümkün olmayacağını anlayan JANPA Petrol ve Tütün Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ve ATÇA AKARYAKIT LTD şirketlerinin hissedarları (Ahmet Cengiz ve Nurettin Dağdelen iki şirkette de % 50’şer hisse sahibi) ihaleye katılmamaları üzerine Belediye Başkanı Osman YILDIRIMKAYA bu firma sahipleri lehine hareket ederek Sultanhisar Belediye Meclisi’nin 02. 12. 2014 tarih ve 152 sayılı kararını gerekçe göstererek ihaleyi iptal etmiştir.

  Sultanhisar Belediye Encümeni’nin 03. 02. 2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile aynı tesisler için bu kez aylık kira bedeli 9 bin 139 TL olarak belirlenen muhammen bedel üzerinden 19. 02. 2015 tarihinde 2886 sayılı DİK kapsamında ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.

  19. 02. 2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye; ilk ihaleye katılarak teklif sunan Ankara’da faaliyet gösteren 2 firmanın katılmadıkları ve Aydın ilinde faaliyet gösteren Polatlar Akaryakıt ve Otomotiv Tic. Ltd. Şti. ve Melik Madencilik ve Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. ile söz konusu tesislerde işgalci durumda bulunan JANPA Akaryakıt Tic. Ltd. ŞTİ’nin hissedarları Ahmet Cengiz ve Nurettin Dağdelen tarafından % 50’şer hisse sahibi olarak 23. 11. 2009 tarihinde 500 bin TL sermaye ile kurulan Mardin/Kızıltepe Ticaret Odası’na 1709.215 sicil numarasıyla kayıtlı ATÇA Akaryakıt Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi bu ihaleye katılmıştır.

  Birbirlerine çok yakın teklif sunan firmalarla yapılan göstermelik pazarlık sonucu ATÇA Akaryakıt Ltd. Şti’nin 10 bin 200 TL teklifi uygun görülerek Sultanhisar Belediyesi ile yaptıkları 24. 02. 2015 tarihli İhale Sözleşmesi Sultanhisar Noterliği’nin 25. 02. 2015 tarih ve 374 yevmiye numarası ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

  İhale Sözleşmesinin imzalanmasından 3 gün sonra işgalci durumda bulunan JANPA Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. adına Nurettin DAĞDELEN söz konusu tesisleri tahliye ettiklerine dair Sultanhisar Belediyesi’ne bir dilekçe vermiştir.

  YİD Modeli sözleşmenin 31. 12. 2012 tarihinde dolması üzerine tesisleri tahliye etmeyen JANPA Akaryakıt Ltd. Şti.’nden idarenin 01. 01. 2013 - 31 .12. 2013 dönemi için aylık 20 bin TL olarak belirlediği ecrimisil kira bedeli üzerinden 240 bin TL + KDV yine 01. 01. 2014 - 28. 02. 2015 dönemi için aylık 12 bin 500TL ecrimisil kira bedeli üzerinden 175 bin TL + KDV alacağı oluştuğu ve idarenin Toplam 415 bin TL + KDV alacağına karşılık işgalci firmadan sadece 105 bin 625 TL tahsil edilerek 309 bin 375 TL + KDV kamu alacağı tahsil edilmediğinden bu KAMU ZARARININ idarenin başı olan Osman YILDIRIMKAYA’ya rücu edilmesi gerekmektedir.   

  Atça Akaryakıt ve Sosyal Tesislerini aylık 10 bin 200 TL bedelle kiralayan ATÇA Akaryakıt Ltd. Şti.  BP Petrolcülük A.Ş. ile sadece Akaryakıt İstasyonu olan kısmını 5 yıl süreli olarak 475 bin ABD Doları bedel üzerinde anlaşarak düzenledikleri ve İstanbul/Kadıköy Noterliği’nin 13. 04. 2015 tarih ve 7808 yevmiye numarasıyla akdettikleri alt kiracı sözleşmesi ile Akaryakıt tesisi olan kısmın BP Petrolcülük AŞ’ne devrinin yapılması için Sultanhisar Belediyesi’ne müracaat etmişler,

  Bu hususta göstermektedir ki, ATÇA Akaryakıt Ltd. Şti, Sultanhisar Belediyesinden yazılı muvafakat almadan başka bir firma ile önce alt kiracı sözleşmesi imzalamış dolayısıyla 2886 Devlet İhale Kanunun 66. maddesine aykırı olarak önceden 3. şahsa devir yapılmıştır.

  Osman YILDIRIMKAYA, 17. 04. 2015 tarih ve Fen İşleri/474 sayılı muvafakat yazısını Sultanhisar Tapu Sicil Müdürlüğüne göndermiş ve Tapu kütüğüne BP Petrolcülük A.Ş adına 17. 04. 2015 tarih ve 1375 yevmiye numaralı işlem ile alt kiracı şerhi konulmuştur.

  Bu işlemler sonucunda; Sultanhisar Belediyesi tesislerin tamamı üzerinden aylık 10 bin 200 TL kira bedeli üzerinden 5 yılda yani 60 ayda ATÇA Akaryakıt Ltd. Şti’den elde edeceği toplam gelir 612 bin TL olduğu buna karşın ATÇA Akaryakıt Ltd. Şti. sadece akaryakıt tesisini 5 yıl süreli olarak BP Petrolcülük AŞ firmasına 475 bin ABD Doları bedelle kiraya verdiği ve bu kira bedeli TL bazında değerlendirildiğinde 20 Nisan 2015 tarihi itibariyle 1 ABD Dolarının 2.69 TL olduğu ve bu kur üzerinden hesaplandığında toplam 1 milyon 277 bin 750 TL’ye tekabül ettiği, dolayısıyla Sultanhisar Belediyesi’nde 665 bin 750 TL gelir kaybına sebep olunmuştur.

  Sonuç itibariyle, işgalci konumda olan JANPA Akaryakıt Ltd. Şti. firma sahiplerine ait ATÇA Akaryakıt Ltd. Şti’ne adrese teslim ihale gerçekleştirmek suretiyle İhaleye Fesat Karıştırma suçu işlendiği ve bu eylem sonucunda 1 milyon 277 bin 750 TL – 612 bin TL = 667 bin 750 TL ve geriye dönük kira alacakları da 415 bin TL yerine 105 bin 625 TL tahsil edilerek 309 bin 325 TL kira alacağı alınmayarak toplam 975 bin 125 TL Belediye Gelirlerinde azalmaya yani Kamu Zararına sebep olunduğu somut deliller ile  açıkça ortadadır.

  Bu konularla ilgili olarak 2015 yılında İçişleri Bakanlığına suç duyurusunda bulunulmuş ise de Mülkiye müfettişler tarafından yeterli inceleme yapılmadan olay kapatılmak suretiyle şüpheliler hakkında “Soruşturma İzni Verilmemesi” kararı verilmiştir. Dosya kapatan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri 15 Temmuz 2016 tarihinde FETO/PDY Silahlı terör örgütünün hain darbe girişimi sonrası KHK ile meslekten atılmıştır.

  Bu konularla alakalı olarak 20. 10. 2016 tarihinde Nazilli Cumhuriyet C. Başsavcılığına şikayet edilmiş ve C. Başsavcılığı’nın dosya hakkında bilirkişi incelemesi istemesi üzerine Sayıştay bilirkişilerince yapılan değerlendirme sonucu dosya kapsamındaki işlemlerde görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak suçlarının işlendiğine dair bilirkişi raporu düzenlendiği ve Soruşturma Savcısı tarafından hazırlanan İddianame ile Osman YILDIRIMKAYA ve diğer Sanıklar hakkında Nazilli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018/693 Esas dosya numarasıyla dava açılmış ve ilk celse için 27/12/2018 saat 09.00’a duruşma günü verilmiştir.

  İŞTE SAVCILIK İDDİANAMESİ…