• Müstehcenlik suç duyurusu…

  Aralarında Aydın’dan Didim ve Germencik Belediyelerinin de bulunduğu 19 belediyenin başkan ve yetkilileri hakkında müstehcenlik suçu işledikleri iddia edilerek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldı.

  11:07:18 | 2019-07-11

  http://yavuzlarmylife.com

   

  http://www.kardelenpersonelkiyafeti.com 

  24-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştiren LGBTİ+ Onur Haftası Yürüyüşüne İstanbul Valiliği’nin izin vermemesine rağmen düzenlenen toplantıya destek veren 19 belediyenin başkan ve yetkilileri hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldı.

  Konya Barosu Eski başkanlarından Avukat Mehmet Hasip Şenalp’ın yaptığı suç duyurusunda İstanbul Beyoğlu’ndaki toplantının yasaya aykırı olduğu belirterek “Bu hareket birtakım belediyelerce, görevi olmaması ve böyle bir açıklama yapmaya yetkili olmamasına rağmen, suç teşkil eden bu hareket övülmüş, reklamı yapılmış, desteklenmiştir” dedi.

  Aralarında Aydın’dan Didim ve Germencik Belediyelerinin başkan ve yetkililerinin de yer aldığı suç duyusunda “Yaşanan olaylarda müstehcenlik arz eden LGBT hareketlerinin ülke çapında meşruiyet kazandırılmaya ve normalleştirilmeye çalışılması ve bunun reklamının özellikle birtakım belediyelerce yapılması belli bir kasıtla olup son derece vahimdir ve TCK m. 226 ‘…Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan…’ ifadesine göre suçtur. Türkiye genelindeki LGBT hareketlerine açıktan destek veren, sosyal medya hesaplarından, toplumun genel ahlakıyla ve kamu düzeniyle bağdaşmayan paylaşımda kasten bulunan belediyeler açıkça görevinin gereklerine aykırı harekette bulunmuştur. Belediyeler çocukların dahi erişebileceği sosyal medya platformlarında kamunun ruh sağlığını, toplumun düzenini, çocukların ahlaki yapısını bozmaya matuf müstehcen paylaşımlarda bulunarak Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Anayasanın Ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41’inci maddesine göre ‘Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır.’ Bu itibarla Türk aile yapısını ve toplumun sükununu bozmaya yönelik hareketler karşısında devletimizin gereken tedbirleri alması gerekir. Bu çerçevede de söz konusu suçları işleyen şahısların cezalandırılması gerekmektedir” denildi.

  Şenalp, yaptığı suç duyurusunda suça iştirak eden belediyeler, başkan ve yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu m. 226/2 (müstehcenlik suçu), ve 257/1’e göre (görevi kötüye kullanma) işlem yapılarak yargılanması talep edildi.