• Mersin’deki FETÖ Davası’na “Tensip Kararı” çıktı..

  Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen ve dosyası açılan (2016/22) FETÖ/PDY Davasında, incelenen dosya kapsamında “Tensip Kararı” çıktı. Mahkemenin tensip kararı Valilik ile Belediyeye ayrıca bildirildi.

  23:47:37 | 2016-12-21

  Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verirken, yapılan itirazları ret etti. Bu arada tutuksuz yargılaması yapılan adli kontrol ile serbest kalanlar hakkında ise duruşma günü zorla getirme kararı verdi.

  Mahkeme İddianamenin kabulü ile bu tensip kararıyla durumun ve dosyanın Mersin Valiliğine gönderilerek gerekli işlemin yapılmasını, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığına da bilgi verilmesini karara bağladı.

  Mersin 7.Ağır Ceza Mahkemesi kararını “Mersin Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 02.12.2016 tarih ve 2016/14445 sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle incelendi” şeklinde açıkladı.

  Mahkemenin Kararı şöyle:  

  “Dosyada mevcut sanık savunmaları müşteki ve tanık beyanları, Emniyet Genel Müdürlüğünün terör raporu, arama ve el koyma tutanakları, yakalama ve gözaltına alma tutanakları, temin edilen dökümanlar ve internet sitesi çıktıları, bylock programı kullanıldığına ilişkin belgeler, nüfus ve sabıka kayıtları ve tüm dosya kapsamı  dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların üzerine atılı suçun CMK.nun 100/3. fıkrasında sayılan suçlardan olup bir tutuklama nedeninin varlığının mevcut olması sanıkların üzerine atılı eylemin nevi itibari ile adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu haliyle tutuklama tedbirlerinin ölçülü olduğu kanaati ile tutuklu kaldıkları sürede dikkate alınarak sanıklardan Fuat Kurt müdafii Av. Uğur Erzin'in 08/12/2016 tarihli, sanık Fuat Kurt eşi Zühal Kurt'un 05/12/2016 tarihli, sanık Haluk Tunçsu müdafii Av. Burak Canlı'nın 17/11/2016, Sanık Erkan Karaaslan müdafii Av. Mesut Baran Akgün'ün  08/12/2016 tarihli, 16/11/2016 tarihli, Aşkın Günay müdafii Av. Recep Gürbüz'ün 21/11/2016 tarihli dilekçesi ile tensiple tahliye taleplerinin  ayrı ayrı reddi ile, Sanıklar Aşkın Günay, Cahit Taş, Dalyan Yalçın, Erkan Karaaslan, Fuat Kurt, Haluk Tunçsu, Hüseyin Vural, Mustafa Şahin, Saadeddin Yaşar Aksoy, Sami Yaldız, Tevfik Dinçer'in TUTUKLULUK HALLERİNİN AYRI AYRI DEVAMINA, kararın gerekçesinin ve sanıklara karara karşı 7 gün içerisinde Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkı olduğunun hususunun bildirilmesi ve tutuklu sanıkların duruşma gün ve saatinde SEGBİS ile hazır edilmeleri için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına, Tutuklu sanıklara CMK.176/3 maddesi gereğince İddianamenin tebliği ile tebellüğ belgesinin mahkememize gönderilmesi için bulundukları Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmasına..”

  Öte yandan,  Sanıkların müdafiileri adına duruşma günü ve saatini bildirir açıklamalı davetiye çıkartılmasına, karar verilen  tensip de, 

  Tutuklu olmayan sanıklar Ali Selçukoğlu, Can Küçük, Fatih Aydın, Habibi Küçük, Hüdaverdi Aydoğdu, Hüseyin Namlı, Hüseyin Vural, Hüseyin Ozan Çetin, İlknur Değer Duman, Mahmut Canatan, Mahmut İlker Ceylan, Mehmet Türkmen , Mehmet Özgür Sanal, Murat Türkili, Mustafa Yalın, Mustafa Koray Gökçül, Sait Koralp Özkut, Serdar Arslan, Sinan Yıldırım, Yasin Ünal adına işin tutuklu iş olması nedeni ile zorla getirilme emri çıkarılmasına, duruşma tarihinin öne alınması durumunda zorla getirme müzekkerelerinin buna göre düzenlenmesine, karar verdi.

  Bu arada, Sanık Sinan Yıldırım vekili Av. Hasan Doydu'nun 27/10/2016 tarihli ve Sanık Hüseyin Namlı'nın 22/09/2016 tarihli dilekçesi ile adli kontrol kararının kaldırılması talepli dilekçelerin bu aşamada ayrı ayrı reddine, Adli Kontrol kararlarının ayrı ayrı devamına ve kararın gerekçesinin ve sanıklara karara karşı 7 gün içerisinde Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkı olduğunun hususunun bildirilmesine, Sanık Hasan Serkan Sarı'nın SEGBİS marifetiyle ifadesinin alınması için Ankara Batı Adliyesine talimat yazılmasına,  karar verdi.

  Diğer taraftan, Müştekiler Hasan Dündar, Mustafa Gars, Yaşar Celal Arslan adına işin tutuklu iş olması nedeni ile zorla getirilme emri çıkarılmasına, duruşma tarihinin öne alınması durumunda zorla getirme müzekkerelerinin buna göre düzenlenmesine, Sanık Mustafa Şahin müdafii Av. Aslan Küçük'ün vekillikten çekilme dilekçesinin sanığa tebliğine, Sanık Mustafa Şahin adına  CMK 150. Mad gereği barodan müdafii tayinine, Sanıklar Habibi Küçük ve Can Küçük'ün müştekilere yönelik tehdit eylemlerinin diğer eylemlerle bağlantılı olmadığı anlaşılmakla CMK 100 mad. Gereğince bu sanıklar hakkındaki  açılan kamu davasının tefrikine (yani ayrı dosyada görülmesine), Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sanıklardan ele geçirilen metaryeller üzerinde yapılan dijital incelemenin akıbetinin sorulmasına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna müzekkere yazılarak sanıkların Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise hesap hareketlerinin gönderilmesinin istenilmesine, Mit Müsteşarlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, sanıkların bylock isimli Fetönün gizli yazışma programı olduğu iddia edilen programı kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesinin istenilmesine, İstanbul ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine müzekkere yazılarak dosya kapsamında elde edilen 1 dolarların örgüt içerisindeki amacı ve fonksiyonunun ne olduğunun sorulmasına, İddianamenin kabul edildiğinin Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Mersin Valiliğine bildirilmesine, Tanıkların dinlenilmesi hususunun duruşmada değerlendirilmesine,  Dava dosyasında GSM numarası bulunan ve çağrılmalarına karar verilen taraflara duruşma gün ve saatinin, 5271 sayılı CMK' nun 43/2 maddesi uyarınca UYAP aracılığı ile GSM numaralarına ''Kısa Mesaj'' gönderilmek suretiyle bildirilmesine, Tutuklu sanıkların tutukluluk incelemesinin 16/01/2017 ve 13/02/2017 günü saat  10:00 ' da değerlendirilmesine, Duruşmanın bu nedenle 28/02/2016 günü saat 10:00'a bırakılmasına, ancak mahkememizin iş durumuna göre dosyanın duruşma tarihinin öne çekilebileceği hususu da dikkate alınarak, duruşma tarihinin öne çekilmesi durumunda taraflara ayrıca bilgi verilmesine oybirliği ile karar verdi.

  SANIK MUSTAFA ŞAHİN’İN AVUKATI ÇEKİLDİ

  Sanık Avukatlarından Arslan Küçük’ün verdiği dilekçe ile ilgili olarak da Mahkeme, “Sanık Mustafa Şahin müdafii Av. Aslan Küçük'ün vekillikten çekilme dilekçesinin sanığa tebliğine, Sanık Mustafa Şahin adına CMK 150. Mad gereği barodan müdafii tayinine” diyerek karar verdi.

  GÖZLER MERSİN VALİLİĞİNE ÇEVRİLDİ

  Mahkemenin bu kararı ile dosya kapsamı Mersin Valiliğine gidecek. Dolayısıyla Valilik dosya kapsamındaki isimler hakkında idari yönden ve OHAL Kurulu olarak bakalım ne gibi işlemler yapacak. Çünkü içlerinde seçilmiş belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

  Şimdi gözler Valiliğe çevrildi.