• Kuşadası Tariş Alanı kime peşkeş çekilecek?

  Aydın Büyükşehir Belediyesi Bütçe Plan Komisyonu’nda 4 Evet, 3 Hayır oyu ile alınan kararın Büyükşehir Meclisi’nde kabülü ile Kuşadası Tariş Alanı 29 yıllığına YİD (Yap-İşlet-Devret) yöntemi ile ihale edilecek.

  15:41:34 | 2019-07-15

  http://yavuzlarmylife.com

   

  Aydın BŞB Bütçe Plan Komisyonu’nda görüşülen 11. Maddeyi okuyunca konu daha iyi anlaşılacak.

  24.5 milyon TL bedel ödenerek istimlâk edilen ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin malı olan Kuşadası Tariş Alanı 29 yıllığına kime peşkeş çekilecek.

  Aydın Kent Meydanı’nda Yeraltı Otoparkı ile başlayan ve Aydın Katı Atık Tesisleri ile devam eden Büyükşehir mülklerinin 29 yıllığına kiralama işlemine Kuşadası Tariş Alanı’nın 29 yıl süreli kiralama ile yeni bir halka ekleniyor.

  Aydın Büyükşehir Belediyesi Bütçe Plan Komisyonu’nda 4 Evet, 3 Hayır oyu ile alınan kararın Büyükşehir Meclisi’nde kabülü ile Kuşadası Tariş Alanı 29 yıllığına YİD (Yap-İşlet-Devret) yöntemi ile ihale edilecek.

  FETÖ’den tutuklu Erkan Karaarslan ile birlikte hakkında soruşturma ke kovuşturmalar bulunan ve Anayasa’nın 127. Maddesine göre her an görevden alınabilecek durumda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu bakalım bu ihaleyi yapabilecek mi?

   5393 Belediye Kanunu 18. Md (e) fıkrası;

  Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek..