• Köstebek kim? Ortaya çıkarılmalıdır!..

  Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Özlem Çerçioğlu hakkında 93 ayrı konuda yapılan ön inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığı’nca 21. 11. 2016 tarihinde verilen “Soruşturma izni verilmesi” kararının tebliğ edildiği Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Alındı Belgesi” Danıştay safhasında dosyadan çıkarıldı. Kamuoyu Danıştay’dan gelecek haberi beklerken bir “Köstebek” dosyadan çıkardığı bu evrak ile yargılanma sürecinin yaklaşık 5 ay daha ötelenmesine sebep oldu.

  14:20:11 | 2017-07-12

  Daha önce İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Tahsin Aksu tarafından ön inceleme yapılarak “Soruşturma izni” verilmeyen ancak daha sonra 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası Müfettiş Tahsin Aksu’nun FÖTÖ/PDY Üyesi olmaktan meslekten men edilerek tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı yeniden incelediği dosyada Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Özlem Çerçioğlu hakkında 93 ayrı konuda soruşturma izni verdi.

  FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olmak ve Terörizme Finansman sağlamaktan tutuklu sanık olarak yargılanan Erkan Karaarslan’ın Özlem Çerçioğlu döneminde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı Kuruluş ASKİ’de danışmanlık yaptığı 2013-2016 yıllarında bu kurum ve kuruluşlarda başta Erkan Karaarslan ile bağlantılı olarak verilen danışmanlık hizmet alım ihaleleri olmak üzere, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 29 yıllığına Mersin İlinden EMAN LTD. Şirketine devredilen Katı Atık İhalesi ve bununla alakalı GLOKALAŞ Danışmanlık İhalesi,  Söke’de faaliyet gösteren Durmuş Tuna’ya ait Tuna Matbaacılık’tan 40 kez  doğrudan temin yoluyla duvar ve cep takvimi yaptırılması, şapka alınması, gazete basımı, evrak basımı, kimlik kartı basımı v.b. mal ve hizmeti alımları,

  Müdüroğlu Firması’ndan doğrudan temin yoluyla aynı ay içinde 5 kez alınan vinç kiralamaları,

  Doğrudan temin yoluyla 32 adet dalgıç pompa mal ve hizmeti alımları,

  Kuşadası ve Didim’de kullanılmak üzere Tesisat Malzemeleri alımları,

  Led Ekranlı araç kiralama hizmet alımı dahil değişik konuları kapsayan 93 ayrı konuda Ön İnceleme yapan ancak FETÖ/PDY Örgüt üyesi olduğu için 20. 07. 2016 tarihinde meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Mülkiye Müfettişi Tahsin Aksu’nun Ön İnceleme raporu geçersiz olduğu  bilindiği halde darbe girişimi sonrası göreve yeni gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bu raporu 26. 09. 2016 tarihinde imzalatarak başta Özlem Çerçioğlu, Bülent Bozbaş, Nermin Canyurt, Özlem Bayraktaroğlu, Tahir Olçum, Mithat Emre, Cemalettin Küçükerol, Özcan Dursun Korkmaz ve ihalelerde görev alan kamu personeli ile birlikte toplam 35 kamu görevlisi hakkında “Soruşturma İzni Verilmemesi” Kararı verilmişti.

  Ancak bu kararın sakat ve dayanağı olan Mülkiye Müfettişinin incelemesinin yanlı olduğu ve ön inceleme yapan müfettişin FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği için önceki rapor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından mercek altına alındı.

  Daha sonra olayın farkına varan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni bir ön inceleme ekibi görevlendirerek daha önce FETÖ Örgüt Üyesi olmaktan meslekten men edilen Tahsin Aksu’nun incelediği konuları yeniden incelettirdi.

  İçişleri Bakanlığı müfettişleri yaptıkları inceleme sonucunda başta Özlem Çerçioğlu ve Erkan Karaarslan ekibi Özlem Çerçioğlu, Bülent Bozbaş, Nermin Canyurt, Özlem Bayraktaroğlu, Tahir Olçum, Mithat Emre, Cemalettin Küçükerol, Özcan Dursun Korkmaz ve ihalelerde görev alan kamu personeli ile birlikte toplam 35 kamu görevlisi hakkında “Soruşturma İzni Verilmesi” kararı verdi. (21. 01. 2016 tarih 598 sayılı karar.)

  Bu karar sorumluluğu bulunan kişilere 3 ay geçtikten sonra tebliği edilmişti.

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAKİ KÖSTEBEK KİM?

  İçişleri Bakanlığı’ndaki bir köstebeğin önce işi kapatmak üzere “Geçersiz Raporu” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya imzalattığı ve daha sonra yeni kararın tebliğini de geciktirerek süreci uzatmak için uğraş verdiği ortaya çıktı.

  Türkiye gündeminin çok karşık olması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun her olayı derinliğine inceleme olanağı bulunmadığından mahiyetindeki görevlilere güvenerek evraklara imza koyduğu biliyoruz. Ancak, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Özlem Çerçioğlu ile alakalı soruşturma dosyalarında sürekli süreç uzatılmaya gidilmesinin bir tesadüf olmadığı İçişleri Bakanlığı’nda bir “Köstebeğin” bulunduğu şüphesini güçlendirmektedir.

  İçişleri Bakanlığı’nın 21. 11. 2016 tarih 598 sayılı “Soruşturma İzni Verilmesi/Verilmemesi” kararı 4483 Sayılı Yasa gereği imza karşılığında “ALINDI BELGESİ” ile başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere 35 Büyükşehir görevlisi ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na tebliğ edildi.

  Kararın iptali için Danıştay 1. Dairesi’ne yapılan itiraz üzerine şüpheliler hakkında Soruşturma İzni verilen “Soruşturma Dosyası” İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından 16. 05. 2017 tarih ve 10338 sayılı yazı ile Danıştay 1. Daire Başkanlığına gönderildi.

  Danıştay 1. Dairesi’nde soruşturma dosyası üzerinde ilk incelemeyi yapan Danıştay Tetkik Hakimi Nurgül Güner, İçişleri Bakanlığının 21. 11. 2016 tarih ve 598 sayılı “Soruşturma İzni verilmesi” kararının tebliğine ilişkin “Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alındı Belgesi’nin” dosyada bulunmadığı için dosyadaki bu eksikliğin giderilmesi gerektiğine karar vererek dosyayı İçişleri Bakanlığı’na iade etti. (14 .06. 2017 tarih ve 2017/1152. E-2017/1224.K.)

  SORGULANMASI GEREKENLER

  Burada sorgulanması ve kurumlarca da kamuoyunun aydınlatılması için açıklama yapılması gereken önemli husus bulunmaktadır. Bu yapılmadığı takdirde başta Aydın C. Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı hatta Danıştay 1. Dairesi zan altında kalacaktır.

  Sorgulanması gerekenler şöyledir:

  1- İçişleri Bakanlığı’nın 21. 11. 2016 tarih ve 598 sayılı “Soruşturma İzni verilmesi”  kararı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ edilmiş midir?

  2- Karar Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na tebliğ edildi ise karara ilişkin “Alındı Belgesi” evrağına imza koyan Aydın C. Başsavcılığı’ndaki görevli veya Cumhuriyet Savcısı kimdir?

  3- İçişleri Bakanlığı’nın kararı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na imza karşılığında tebliğ edilmiş midir? İmza karşılığında tebliğ edildi ise ve “Alındı Belgesi” verilmiş ise Dosya Danıştay’a gönderilirken bu belgeyi İçişleri Bakanlığı’nda dosyadan çeken görevli kimdir?

  4- İçişleri Bakanlığı’nın 21. 11. 2016 tarih ve 598 sayılı “Soruşturma İzni verilmesi” kararı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ edilmediyse bu yasal gerekliliği bilerek ve kasıtlı olarak gerçekleştirmeyen İçişleri Bakanlığı görevlisi kimdir?

  5- İçişleri Bakanlığı soruşturma dosyasını bir dizin pusulası ekinde teslim ettiğini iddia ediyor ve bu belge konulmuştur diyorsa o takdirde Danıştay 1. Dairesinde bu belgeyi dosyadan kim çıkarmıştır?

  KÖSTEBEĞİ KİM? ORTAYA ÇIKARILMALIDIR..

  Çok basit gibi görülen ancak dosyadan çekilen bir evrak sonucunda Danıştay 1. Dairesi heyeti  dosya hakkında karar oluşturamaması ve dosyayı eksik bularak geri iade etmesi sonucu başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere 35 kamu görevlisi ile alakalı Danıştay’ın alacağı  karar süreci başlayacak olan adli tatil nedeniyle en az 5 ay geciktirilmiştir. Ya da dosyadan bir evrak çekerek veya usulüne uygun tebligat yapılmayarak bu sayede soruşturma karar süreci uzatılmış ve bu yolla Özlem Çerçioğlu ile 35 kamu görevli hakkında başlayacak soruşturma ve kovuşturma süreci ötelenmiştir.

  Bu işin köstebeği kimdir?

  Bir köstebeğin marifeti ile bilinçli ve kasıtlı olarak yapılan ve Özlem Çerçioğlu ve 35 kişi hakkındaki yargı sürecini uzatan bu ahlâksız girişimi kim gerçekleştirdi ise ortaya çıkarılmalıdır.

  Ayrıca 2012 yılındaki bir soruşturma sırasında Özlem Çerçioğlu’nun ismi tapelerden çıkarıldığı iddiası hala kamuoyu gündeminde konuşulmaktadır. Kararın ertelenmesine sebep olan “Alındı Belgesi”nin muhatabı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konuda da zan altında kalmaması için kamuoyuna bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

  İŞTE DANIŞTAY 1. DAİRESİ KARARI: