• Erkan Karaarslan’a beraat kararı…

  Daha önce Yargıtay tarafından onanan iki beraat kararının ardından, bir beraat kararı da Büyükçekmece'den geldi..

  19:42:49 | 2021-05-01

  http://yavuzlarmylife.com

   

  Mersin-Aydın hattındaki kumpas davalarının devlet kurumları tarafından çökertilmesi ardından, Erkan Karaarslan'a mahkemelerden beraat kararları çıkmaya devam ediyor.

  Daha önce iki beraat kararı Yargıtay tarafından onanan Erkan Karaarslan için bir beraat kararı da Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden çıktı.

  Erkan Karaarslan ile beraber yargılanan tüm isimler de beraat ederlerken, alınan karar Aydın dahil diğer mahkemelerde süren davalara emsal teşkil edecek nitelikte.

  Haldun Haşmet Aysan'ın Mersin dahil gerçek dışı iddialarla yaptığı suç duyuruları sonucu açılan davalar tek tek beraat ile sonuçlanırken, Haşmet Aysan Büyükçekmece’deki davaya müdahil olmak istemiş, mahkeme tarafından müdahillik talepleri reddedilmişti.

  İşte Erkan Karaarslan ile diğer sanıkların beraatine ilişkin Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden çıkan beraat kararı…

  T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

  DURUŞMA TUTANAĞI

  DOSYA NO : 2019/159 Esas

  DURUŞMA TARİHİ : 29/04/2021 CELSE NO : 7

  Sanık ÇİĞDEM ŞANLI alt sınır 5 yıldan fazla olan suç kayıt/kayıtları vardır.Lütfen müdafi atama durumunu değerlendiriniz!

  Belirli gün ve saatte 7. celse açıldı. 

  Sanık EBUBEKİR DELİGÖZ müdafisi Av. Çiğdem Çiftci geldi. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu. Sanık Hacer Kurt müdafi, Sanıklar Barış Atay, Gülnur Erdem Hasan Çetin, Macide Işıl Akar, Mehmet Hepgül, Naime İbiş, Hülya Taşbaş, Hacer Kurt, Kadri Bıyıklı, Recep Kılınç  müdafileri Av. Mehmet Gencel Ergül müdafilerinin mazeret dilekçesi ibraz etmiş oldukları görüldü Sanık Erkan Karaaslan müdafinin vekaletname ibraz etmiş olduğu görüldü,

  Sanık Ebubekir Deligöz müdafinin savunmalarını içerir, ekinde vekaletname olan dilekçe ibraz ettiği görüldü, Sanık Ebubekir Deligöz müdafi: Yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz. Öncelikle müvekkilin beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan yasa maddelerinin uygulanmasını talep ederiz dedi.

  İddia Makamından soruldu:

  Soruşturmanın genişletilmesi talebimiz yoktur. Esas hakkındaki mütalaamız hazırdır dedi.

  İddia Makamı esas hakkındaki mütalaasında: Her ne kadar sanıklar hakkında atılı suçtan kamu davası açılmış ise de, bilirkişi raporuyla da tespit edildiği üzere olayda kamu zararının oluşmadığı, iddianameye konu belgenin sahteliği yönünde şüpheden uzak delil bulunmadığı, teknik şartnamede aranan kriterlerin şahıslar nezdinde aranıp katılan firmalara yönelik bir kısıtlama getirmediği, bu sebeplerle atılı suçların unsuları oluşmadığı dosya kapsamından anlaşılmakla sanıkların CMK 223/2a maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi mütalaa olunur dedi.

  Sanık Ebubekir Deligöz müdafinden esas hakkındaki mütalaaya savunması soruldu;

  Sanık Ebubekir Deligöz müdafi Esas hakkındaki savunmasında: Önceki savunmalarımızı aynen tekrar ederiz. Mütalaaya bir diyeceğimiz yoktur. Müvekkilin beraatini talep ederiz dedi. Sanıklar hazır olmadıklarından son sözleri sorulamadı Dosya incelendi,araştırılması gerekli herhangi bir hususun kalmadığı anlaşıldı.Yargılamanın bittiği bildirildi duruşmaya son verildi.

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  Gerekçesi CMK.nun 232/3.md.si gereğince 15 gün içerisinde dava dosyasına eklenmek üzere;

  HÜKÜM:

  A-1- Sanıklar Çiğdem Şanlı, Erkan Karaaslan, Ebubekir Deligöz hakkında Kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırmak ve Sahte özel belgeyi bilerek kullanmak suçundan TCK'nın 235/1, 235/2, (a-2), 37/1, 235/3, 207/2, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı  BERAATLERİNE,

  B-1- Sanıklar Hülya Taşbaş, Barış Atay, Gülnur Erdem, Hacer Kurt, Hasan Çetin, Kadri Bıyıklı, Macide Işıl Akar, Mehmet Hepgül, Naime İbiş, Recep Kılınç hakkında Kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırmak suçundan TCK'nın 235/1, 235/2, (a-2), 37/1, 235/3 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurları itibari ile oluşmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı  BERAATLERİNE,

  Sanıklar Erkan Karaaslan,  Ebubekir Deligöz, Hülya Taşbaş, Barış Atay, Gülnur Erdem, Hacer Kurt, Hasan Çetin, Kadri Bıyıklı, Macide Işıl Akar, Mehmet Hepgül, Naime İbiş ve Recep Kılınç kendilerini bir vekille temsil ettirdiklerinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT  uyarınca tespit edilen 4.080,00'şer TL vekalet ücretinin hazineden tahsili ile sanıklara ayrı ayrı ödenmesine,

  Dosyada yapılan yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına,

  Dair, sanık Ebubekir Deligöz müdafinin yüzüne karşı, sanıkların ve sanıklar müdafilerinin ve katılan hazine vekilinin yokluğunda, yüze karşı karşı verilen karar bakımından tefhim, yoklukta verilen karar bakımından tebliğ tarihinden itibaren, 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe  veya tutanağa geçirilmesi koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile C. Savcısının mütalaasına uygun olarak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.  29/04/2021

  Katip 143856  E-İmza

  Hakim 122454  E-İmza