• Danıştay’a sorular…

  Danıştay 1. Daire Başkanı İlyas Arlı, Didim Belediyesi’nde Levent Bakay’ın ölümü ile sonuçlanan dosyanın kendilerinde bulunmadığını söylemiştir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzaladığı bu soruşturma dosyası 4,5 yıldır nerededir, nerede bekletilmektedir?

  19:02:31 | 2018-11-28

  www.aydinsafak.com İnternet Haber Sitemizde “Atabay dosyaları sümen altı mı ediliyor?” başlığı ve “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında verdiği ‘soruşturma izni’ dosyaları Danıştay 1. Dairesi’nde sümen altı mı ediliyor?” alt başlığı ve http://www.aydinsafak.com/atabay-dosyalari-sumen-alti-mi-h3424.htm?fbclid=IwAR0aoAiLPn14GwY8AkVBZHnO-EG8BKx-tV1rkh5HVhPWeA-dRsqnuORIpc4 lingi üzerinden yayınlanan habere Danıştay 1. Dairesi Başkanı İlyas Arlı tarafından açıklama yapıldı…

  İlyas Arlı’nın açıklamasını gazetecilik etiği açısından yayınladık. Ancak bu bir tekzip metni değildir. Tekzibin nasıl yapılacağı yasalarda belirtilmiştir.

  Her ne kadar İlyas Arlı’nın watshapp üzerinden “Aydın Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne” hitaben gönderdiği ve kendince tekzip ettiği açıklamasında konulardan ne kadar uzak olduğunu anlıyoruz.

  Birincisi, tekzip 5187 Sayılı Yasa dahilinde yayın yapan yazılı basın için geçerlidir.

  İkincisi, buna rağmen biz gazetecilik etiği açısından bunu tekzip olarak algılamayıp açıklama veya söz hakkı olarak değerlendirerek (yayınlama mecburiyetimiz olmadığı halde) yayınladık.

  Üçüncüsü, Aydın Şafak www.aydinsafak.com adresi ile yayın yapan internet haber gazetesidir ve 5651 Sayılı Yasa’ya tabidir. İnternet ortamında yayın yapan gazetelerde de cevap hakkı ve yasal hakların ne şekilde kullanılacağı bilirtilmiştir.

  Tarafsız gazetecilik anlayışımız gereği, Danıştay 1. Dairesi Başkanı İlyas Arlı’nın kendince tekzip bizce açıklamasını gerek 5187 Sayılı Yasa gerekse 5651 Sayılı Yasa’ya uygun olmamasına rağmen yayınlama nezaketinde bulunduk.

  * * *

  28. 11. 2018 Çarşamba Günü Saat 15.30 sıralarında Danıştan 1. Daire Başkanı İlyas Arlı ile yaptığımız telefon görüşmesinde kendisi bize Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili yargılanma kararı verildiğini ve bu kararın Savcılığa gönderildiğini söyledi. Ben kendisinden Savcılığa gönderilen yargılama kararını sözlü olarak talep edip watshaap üzerinden gönderilmesini istedim, “peki” dedi, göndereceğini ifade etti.

  Kararı beklerken tarafımıza http://www.aydinsafak.com/ilyas-arli-iddialari-yalanladi-h3431.htm?fbclid=IwAR2ePeze9HsBmm9UQDXTZ0kYi7XxNPMJ8uCWbmvmOrPJXlscAKHFa1IMscM lingi üzerinden yayınladığımız cevabı geldi…

  Ve aramızda şu yazışma geçti:

  (17:35, 28.11.2018) - Yalçın Yıldırım: “Yargılama kararı verdiğinizi de söylemiştiniz o kararı gönderebilecek misiniz?”

  (17:37, 28.11.2018) - 90 505 458 06 .. : “Özel hayatı ilgilendirdiğinden yasal olarak basına bilgi vermemiz, belge vermemiz etik olarak da dogru değil. Selamlar..”

  SORULAR

  İlyas Arlı önce göndereceğim dediği kararı sonra “özel hayat” kılıfı ile göndermekten neden vazgeçmiştir? Levent Bakay’ın ölümü ile ilgili dosyanın neden Danıştay 1. Dairesi’nde bulunmadığını söylemiştir? 4,5 yıldır bu dosya nerededir? İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma dosyaları Danıştay 1. Dairesi’ne intikal ettirilmemiş midir? Bu soruşturma dosyaları nerededir? Nerede bekletilmektedir?

  İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu’nun imzaladığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 7 Eylül 2018 tarih ve 2018/263 Sayılı Kararı ile yine Didim Belediye İşçisi Levent Bakay’ın iş cinayeti sonucu ölümü ile ilgili İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu’nun imzaladığı “soruşturma” dosyaları nerededir? Akibeti ne olmuştur?

  Danıştay 1. Daire Başkanı İlyas Arlı’nın Danıştay Personel Daire Başkanı Mehmet Gökpınar’ın yakın akrabası olan Hasan Gökpınar ve CHP’li Akif Hamzaçebi ile ne tür bir ilişkisi vardır? 

  6 Şubat 2017, 20 Şubat 2017, 11 Mart 2017, 16 Mart 2017 ve 24 Mart 2017 tarihlerinde Akif Hamzaçebi'nin Sekreteryası tarafindan Danıştay 1. Daire Başkanı İlyas Arlı'dan randevular alındığı ve bu randevular üzerine gerçekleşen görüşmelere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın da katıldığı iddia edilmektedir. Bu görüşmeler gerçekleşmiş midir?

  Öte yandan,

  Nehirsan A.Ş.’nin Avukatı Murat Sultansu, 2017 yılında HSK’na ve Danıştay Başkanlığı’na şikâyet dilekçeleri verdiklerini ancak 1,5 yıl geçmesine rağmen yapılan şikâyete hiçbir işlem yapılmadığını belirtmektedir. 1,5 yıldır bu şikâyetler neden işleme konulmamıştır?

  Ayrıca; Nehirsan A.Ş.’nin, Aydın Bölge İdare Mahkemesi’nde açtığı davada verilen karara Danıştay’da itiraz ettiği ve karar Danıştay 6. Dairesi tarafından bozulup 7 sayfalık bozma kararında inşaatın imar mevzuatına uygun olduğu belirtilmesine rağmen ne olmuştur da Danıştay’ın verdiği bozma kararı yeniden karar düzeltme yoluna gidilmiştir?

  Danıştay 1. Daire Başkanı İlyas Arlı’nın açıklama gönderdiği haber içeriğinde kendisi ile birlikte adı geçen diğer isimlerden ses çıkmaz iken neden bu haberden sadece İlyas Arlı rahatsız olmuştur?

  Cevaplandırılması gereken asıl sorular şimdilik bunlardır…