• Bu işin peşini bırakmam…

  ÇERÇİOĞLU, KENDİ BECERİKSİZLİĞİN BEDELİNİ AYDIN HALKINA ÖDETEMEZSİN. ASKİ'YE KESİLEN 1.5 MİLYON TL PARA CEZASINI ASKİ'NİN KASASINDAN ÖDEYEMEZSİN. BU CEZAYI BAŞTA SEN DAHİL KİMLER SEBEP OLDUYSA ONLAR ÖDEMEK ZORUNDA... BUNUN BÖYLE OLDUĞUNU EN İYİ DE SEN BİLİRSİN..

  13:11:43 | 2018-10-16

  Senden önceki dönemde Aydın Belediyesi’nde hukuka aykırı idari işlemler nedeniyle oluşan kamu zararlarının sorumlularına yükletilmesi gerektiği için senin talimatın ile evlerini, işyerlerini haczettiğin senden önceki Belediye Başkanları MİLYONLARLA para cezası ödedi, halen ödemeye devam ediyorlar..

  Senin döneminde Aydın ASKİ'ye sadece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2016 ve 2018 yıllarında kesilen yaklaşık 1.5 Milyon TL. idari para cezalarını Aydın halkına ödetemezsin.

  Senden ve memurlarından kaynaklanan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfetlerin sebep olanlara ödetilmesi kanunun emredici hükmü bulunduğundan SGK, Maliye, Çevre ve Şeircilik v.b. kurumlar tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ve ASKİ'ye kesilen cezaları AYDIN HALKI ödeyemez, ödettiremezsin.

  SAYIŞTAY KARARLARINDA; İdarelerin ödemiş oldukları zararları ilgili kamu görevlilerine rücu etmemesi halinde tüm toplumun ortak hakkı olan kamu kaynaklarının bazı kamu görevlilerinin eksik veya hatalı işlem ve eylemleri nedeniyle azalması sonucunu ortaya çıkaracak ve bir diğer ifade ile ödenen zararın bedeline tüm vatandaşlar katlanmış olacaktır. 

  KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 

  Kamu Zararında Sorumluluk, Tespit, Tebliğ ve Takip Sorumluluk
  MADDE 5- (2) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir. 

  Kamu zararının belirlenmesi 

  MADDE 6- (1) Kamu zararının belirlenmesinde;
  g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi,

  657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
  Kişisel sorumluluk ve zarar: Madde 12 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/5 md.)

  ... Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

  Bu işin peşini bırakmam…

  * * *

  GERÇEKCİ OLUN BEYLER..

  Kuşadası Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından 09. 11. 2018 tarihinde konusu "Turizm & Belediye" olan bir PANEL düzenleneceği ve konuşmacı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim KARAKOZ ile Dr. Gökçe YILDIRIM’ın (Akademisyen) katılacağına ilişkin davet duyurusu şimdiden Kuşadası’ndaki bütün BİLBORDLARA asıldı.

  Bilbordlardaki afişlerde her nedense sadece Evrim KARAKOZ'un resmi yer aldı..

  Aydın Barosu’na kayıtlı Avukat olan Evrim KARAKOZ aynı zamanda EFELER Belediyesi CHP Belediye Meclis üyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak siyasi bir görev yapmaktadır.

  Büyükşehir Belediyelerinin NORM Kadrolarında Büyükşehir Başkan Yardımcısı veya Büyükşehir Başkan Vekili ünvanlı bir kadro bulunmamaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanları, sadece izin, rapor v.b. gibi durumlarda makama gelmediği süreyle sınırlı olarak Büyükşehir Belediye Meclisi içinden bir Meclis Üyesini yerine Vekil olarak bırakmaktadır. 

  İşin gerçek ve hukuki yönü bu şekilde olduğu bilindiği halde bilbordlara konan afişlerde Evrim KARAKOZ'un unvanının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak yazılması kamuoyunda manidar bulunmuştur. 

  Kuşadası’ndan aday olmasında yasal bir engel bulunmamakla beraber anlaşılan o ki kamuoyuna gerçek unvanları ile tanıtılırsa “EFELER Belediyesi CHP Meclis Üyesinin EFELER CHP Belediye Başkan Aday Adayı olmak yerine ne işin var Kuşadası CHP Belediye başkan aday adaylığında” şeklinde kamuoyu tepkisinden çekinildiği anlaşılıyor.

  Panelin konusu neydi? 

  "Turizm & Belediye"

  Bilbordlardaki afişlerde resmi bulunmayan Dr. Gökçe YILDIRIM-Akademisyen unvan ve ismi ile açıklanan diğer konuşmacı hakkında insanda ilk kanı doktorasını yapmış Üniversitede Akademisyen Öğretim görevlisi olarak görev yaptığı veya Tıp Doktoru olduğu konusunda bir algı oluşturmaktadır

  Halbuki, Gökçe YILDIRIMIN Veteriner Hekimdir.

  Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde belirli bir süreli Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve bu süreçte “Atların vücut yapısını inceleyerek iyi bir at nasıl seçilmeli çalışmasını tamamlayarak” basılı eser yayınlamıştır.

  Gökçe YILDIRIM, Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki görevi sona erince 2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli veteriner olarak göreve başlamış ancak Aydın Büyükşehir Belediyesinin “Kırsal Kalkınma Projesi” kapsamında Aydınımıza özgü biber, patlıcan ve domates türlerine ait fidelerin yetiştirilmesi ve vatandaşlara dağıtılması kapsamında görev yapmaktadır.

  Bu nedenle afişlerde isminin yanında unvan olarak Veteriner Hekim yazılması gerekirken kullanma hakkı bulunmadığı halde Dr. ve Akademisyen ünvanlarının afişlerde yer alması hukuken sakattır.