• TABİB ODASI’NDAN İLAÇ TEPKİSİ

    Aydın Tabip Odası düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin sağlık gerçeğini gözler önüne serdi.

    21:26:18 | 2014-10-09

    Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın, düzenlediği basın toplantısında ülkemizin artan sağlık harcamalarının liberal piyasacı anlayış tarafından özel sektöre kanalize edildiğini iddia etti. Metin Aydın, 2009 yılında özel hastanelere başvuru sayısı 66,2 milyon kişi iken 2013 yılında bu rakamın 93,8 milyon kişiye ulaştığını ve yapılan ödemelerin de 4.5 milyar TL'den 7,4 milyar TL'ye yükseldiğini ifade ederek, "İlaç tüketimi 2 katına yükselmesine karşın ilaç harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranı 2003 yılının gerisine düşmüştür. Bütçenin kara deliği olarak gösterilen sağlık giderlerine 2009 yılında Global Bütçe sınırlaması getirilmiştir. Bu süreçte sağlık çalışanlarının  çalışma koşulları ağırlaşırken yurttaşların ödediği primler dışında, sağlığa ödediği maddi katkıda giderek artmıştır. Aile Hekimliği Uygulaması ilk başladığında ücretsiz iken ilaç yazdırma veya muayene olma önce 2 TL bugün  3 TL ye yükseltilmiştir. 2'nci basamak sağlık kuruluşlarında muayene 3 TL iken bugün 8 TL ye, 3'ncü basamak sağlık kuruluşlarında 6 TL den 8 TL ye, özel  hastanelerde muayene 10 TL den 15 TL ye yükseltilmiştir. Yine bu süreçte özel hastanelerde katılım payları % 30 dan  % 70'e, sonra % 90'na, 2013 yılından itibaren de % 200 kadar yükseltilmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi acil servislerde  yeşil alan muayeneleri , (ki toplam acil muayenelerinin % 70-80'inini oluşturmakta) 2 ve 3'ncü basamakta 5 TL, özelde 12 TL ile ücretli  hale getirilmiştir. Bugün biz sağlık çalışanları ve hastalarımız bu ekonomi temelli sağlık politikalarının sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmaktayız" dedi.

    Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın, vatandaştan cepten sağlık ödemeleri adı altında ve sürekli alınan ücretlerin arttığını belirtirken şunları kaydetti:

    "Hükümetin 'Sağlıkta temel teminat paketi' oluşturarak kapsam dışı aldığı ve alacağı hizmetler ve ücretler için tamamlayıcı sağlık sigortasını devreye sokmak istediği bilinmektedir. Bunun sonucunda halkın sağlık hizmeti almak için cepten ödemelerinin daha da artacağı ortadadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası vatandaş için fazladan ödeme yükü, özel sigorta şirketleri için yeni bir rant kapısı olarak karşımıza gelecektir. 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 15 kalem etken maddeyi kapsayan -ki içinde tansiyon, diyabet, damar tıkanıklığı, kalp, felç, ülser, antibiyotik, ağrı kesici, KOAH ilaçlarının da olduğu- yeni taban fiyat uygulamasına geçilmiştir. Taban fiyat uygulaması ile aynı etken maddeyi içeren eşdeğer grup içinde en ucuz olan ilaç SGK tarafından ödenecek, bu fiyatın üstündeki ilaçlar içinse hastalar cepten daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Eşdeğer ilaçlar arasında en ucuzunu ödeme dönemi 2004 yılında başladı.2004 yılında en ucuz ilacın yüzde 30'una, 2006'da yüzde 22'sine, 2009 da yüzde 15'ine, 2011'de yüzde 10'una kadar ödeme yapılıyordu. Uygulamaya sokulan yeni durumda artık bu yüzde 10'a kadar ki ilaç fiyat farkı da SGK tarafından karşılanmayacak vatandaş tarafından ödenecektir. Bunun adı katlanarak artan ilaç fiyat farkıdır. 1 Ekim den sonra hastaların cebindeki delik biraz daha büyüyecektir. SGK bu uygulama ile 400 milyon TL civarında bir yükü vatandaşın sırtına yıkacaktır. Hastanın ilaca ödediği fark hastadan hastaya ve alınan ilaca göre değişmekle beraber yüzde 20 ile yüzde 120 oranında yükselecektir. Ülkemizde asgari ücret ile geçinmeye çalışan milyonların olduğu düşünüldüğünde, vatandaşın yükünün dayanılmaz boyutlara ulaşacağı gerçektir. Aydın Tabip Odası olarak  bizler; Bugün vatandaşın sağlık harcamalarının %30 mu cebinden ödemek zorunda kaldığı sağlık hizmet ortamında, hastalara ilave ödeme artışları getirecek, mağdur edecek bu uygulamalardan  vazgeçilmesini talep ediyoruz. Sağlık haktır ve ücretsiz olmalıdır."